طراحی بروشور یاورسنگ

طراحی بروشور یاورسنگ

طراحی بروشور یاورسنگ
  • مشتری یاورسنگ گلپایگان
  • دسته بندی طراحی تبلیغاتی
  • تاریخ پاییز 1398
  • ویژگی ها طراحی تبلیغات

اجرا و طراحی بروشور تبلیغاتی شرکت یاورسنگ به صورت حرفه ای برای استفاده در نمایشگاه بین المللی سنگ محلات پاییز 1398.

به سفارش شرکت یاورسنگ گلپایگان.

طراحی و اجرا توسط مهدی جمالی.