کیت ورزشی باشگاه ستارگان

کیت ورزشی باشگاه ستارگان

کیت ورزشی باشگاه ستارگان
  • مشتری باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان
  • دسته بندی طراحی کیت ورزشی
  • تاریخ تابستان 1398
  • ویژگی ها مدل سازی

طراحی لباس و کیت ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان به همراه مدل سازی سه بعدی.

طراحی و اجرا توسط مهدی جمالی.